Årsmöte 2022

Årsmöte samt föreläsning.
Mer information inom kort.

Motioner
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet (dvs. 13 februari 2022).
Motioner skickas via mejl till info@diabetesna.se eller via post till:
Diabetesföreningen Norra Älvsborg
Box 6091
461 06 Trollhättan

Äger rum
--
Plats
Pris
Arrangör
Sista anmälningsdag
Anmälan till
Vid frågor kontakta