Coronaviruset Covid-19

Varningstriangel. Bild av Immo Schulz-Gerlach från Pixabay.

Med anledning av det coronaviruset Covid-19 vill vi uppmana våra medlemmar att lyssna på Folkhälsomyndigheten för att få den senaste informationen om viruset.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten »

Föreningens aktiviteter

Styrelsen följer händelseutvecklingen samt myndigheternas råd och beslut.

Inför varje aktivitet kommer vi att fatta beslut om den skall genomföras, ställas in eller arrangeras vid en annan tidpunkt.

Vi tar emot anmälningar till alla våra aktiviteter. Inför respektive aktivitet kommer vi kontakta de som anmält sig och informera om vad som gäller vid den aktuella tidpunkten.

Uppdatering 1 april 2020

Folkhälsomyndigheten har utkommit med nya föreskrifter som trädde ikraft per den 1 april 2020.

För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar undvika möten eller genomföra dem digitalt.
Förordningen gäller till och med den 31 december 2020, men kan komma att förlängas eller upphävas tidigare.

Så länge förordningen gäller kommer föreningen inte att anordna några aktiviteter.

Vi tar fortfarande emot anmälningar till aktiviteter som vi planerat, ifall förordningen skulle upphävas tidigare.