Förtroendevalda

Följande personer valdes av årsmötet 2021.

Styrelsen

Revisorer

Elinor Svenungsson
Revisor
Jonny Bohb
Revisorsersättare